SOŠ elektrotechnická je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku, je vyprofilovanou školou, ktorá pripravuje študentov v elektrotechnických odboroch so zameraním na silnoprúdové zariadenia, spotrebnú elektrotechniku, informačné technológie, v oblasti mechatroniky a programovania obrábacích strojov a zariadení (viac v sekcii Život v škole). Zabezpečuje pre žiakov reálnu prax   formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách vo firmách, u živnostníkoch v strojárskych a elektrotechnických odboroch.

Škola v rámci iniciatívy Catching up Regions prejde inováciou výchovnovzdelávacieho procesu, v areáli školy sa vybuduje nový objekt pre praktické vyučovanie s odbornými učebňami vybavenými novými špičkovými technológiami.

Súčasťou školy je školský internát, školská kuchyňa s jedálňou.

Naše naj:

 • špičkové vybavenie školy
 • cvičný energetický polygón
 • duálne vzdelávanie s možnosťou okamžitého zamestnania sa po škole
 • odborný výcvik priamo u zamestnávateľa
 • akreditované vzdelávacie programy v oblasti strojárstva
 • IES certifikát
 • CISCO akadémia
 • internát v budove školy
 • kuchyňa s jedálňou
 • ihrisko s umelou trávou

Projekty

 • Catching up Regions
 • Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK
 • Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov