„Zapni sa pre techniku“

SOŠT je jediná stredná škola v okrese s technickým zameraním. Začiatok jej existencie siaha do roku 1942, v nových priestoroch pôsobí od roku 1996.

Škola je aktívne zapojená do systému duálneho vzdelávania. Žiak absolvuje teoretické vyučovanie v SOŠT a praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa a vďaka duálu získava konkurenčnú výhodu, a to najmä v zručnostiach a znalostiach získaných praxou priamo v reálnych podmienkach u vybraného zamestnávateľa.

Absolventi našej školy sú všestranne uplatniteľní v praxi, ale mnohí pokračujú aj v štúdiu na VŠ. Niektorí z nich pracujú dokonca ako úspešní leteckí konštruktéri v USA, výskumní pracovníci na technických univerzitách a mnohí zastávajú vedúce funkcie v podnikoch a v štátnej správe.

 

Naše naj

 • duálne vzdelávanie
 • prax v škole aj vo firmách – príprava na reálny život
 • možnosť zárobku už počas štúdia
 • odbory žiadané na trhu práce – okamžité uplatnenie
 • práca s modernými technológiami (3D tlačiareň, CNC fréza, hrotový sústruh)
 • odborná učebňa inteligentnej elektroinštalácie
 • cenovo výhodný zváračský kurz pre žiakov školy
 • skúška odbornej spôsobilosti elektrotechnikov § 21
 • strategická poloha školy
 • ústretový prístup učiteľov a majstrov
 • skvelý kolektív a výborná pracovná atmosféra
 • chutné obedy – výber z 3 - 4 jedál denne
 • veľká telocvičňa a posilňovňa
 • priestor pre sebarealizáciu žiakov v súťažiach zručnosti a krúžkoch
 • školská kapela
 • poznávacie zájazdy UNESCO na Slovensku aj v zahraničí
 • získanie výučného listu formou skráteného štúdia
 • NAJLEPŠIA stužková v okrese ;-)

 

Naše tradície

 • Európsky deň jazykov
 • Šanca pre pohyb
 • Predvianočná imatrikulácia
 • Interaktívny Deň otvorených dverí
 • Štedrý deň v Domove pre seniorov
 • Reprezentačný ples SOŠT
 • Workshop o duálnom vzdelávaní
 • Stredoškolská umelecká činnosť
 • Rozlúčka so štvrtákmi
 • Nezabudnuteľné výlety
 • Charitatívne akcie – Liga proti rakovine, Modrý gombík, Úsmev ako dar

 

Krúžky školy

 • Elektrotechnický
 • CNC programovanie
 • Hudobno-spevácky
 • Ľudový súbor
 • Media-club
 • Športové hry
 • Krúžok praktickej elektrotechniky
 • Literatúra a jazyk v kocke
 • Krúžok anglického jazyka
 • Nemčina v bežnom živote
 • Matematický krúžok

 

Sociálne siete:

#sostechnickasl

 

Youtube kanál:

https://www.youtube.com/@sostechnickasl

 

#1 STROJÁRI (2022)

https://youtu.be/0xztkAp_Okk

 

#2 INŠTALATÉRI (2022)

https://youtu.be/Vcp1MeZpD_g

 

#3 ELEKTRIKÁRI (2022)

https://youtu.be/CYbrPWHBhiI

 

Aj niečo vianočné :-)

Technici Koledníci – Vianočný Boží Čas (2021)

https://youtu.be/xQKlVDO-2LU

 

Technici Koledníci feat. Mocne Chlopi – Dar Viery (2022)

https://youtu.be/GjBCt70rqSk

 

Mocné chlopi - Jak jasná zornička (2022)

https://youtu.be/u860eohiY_s

 

Mocné chlopi - Dobryj večur tobi (2022)

https://youtu.be/0odTuijJYgs