Spojená škola v Nižnej

Sme moderná, dynamicky sa rozvíjajúca stredná škola, ktorá ponúka jasne profilované odbory zaručujúce absolventom dobré uplatnenie na trhu práce, ale aj možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Víziou školy je budovať kvalitnú, vysoko profesionálnu školu, ktorá je  postavená na vzťahoch medzi základnou školou, rodičmi, firmami a širokou verejnosťou.

Našim žiakom ponúkame okrem odborného vzdelávania aj iné možnosti sebarealizácie v rámci rôznych projektov a širokej ponuky krúžkov. V škole máme program DOFe, ktorý dáva šancu mladým rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život.  V školskej internetovej televízii SSTV si žiaci môžu zlepšiť vedomosti z oblasti propagácie, marketingu, strihu videa a natáčania. Na škole tiež pôsobí skupinka dobrovoľníkov pre školskú rovesnícku mediáciu a rôzne aktivity počas roka zabezpečuje žiacka školská rada.

Pre dochádzajúcich žiakov školy ponúkame ubytovanie v zrekonštruovanom, modernom, plne vybavenom školskom internáte.

Celodenné stravovanie pre všetkých žiakov je zabezpečené v školskej jedálni .

Naša škola má dve organizačné zložky: 

Strednú odbornú školu technickú a Školu umeleckého priemyslu

Stredná odborná škola technická ponúka tieto školské vzdelávacie programy:

4 – ročné (v rámci študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik) :

 • Autoelektronika
 • Energetika – duálne vzdelávanie s firmou MTS, spol. s. r. o. Krivá
 • Informačno-mediálne technológie
 • Priemyselná automatizácia

3- ročný (učebný odbor 2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika):

 • Elektromechanik

 

Škola umeleckého priemyslu ponúka školský vzdelávací program:

4 – ročný (študijný odbor 8604 M):

 • 3D dizajn

 

5 dôvodov, prečo si vybrať našu školu:

 • Kvalita vzdelávania

        sme kvalitná stredná škola hodnotená medzinárodnou certifikačnou inštitúciou IES

        a ICI na stupeň BBB

 • Technický rozvoj

       špičkové technické a personálne vybavenie

       pre región Orava pôsobíme ako Centrum pre priemyselnú automatizáciu

       a informačné technológie

 • Priemysel 4.0

       všetky odbory sú v súlade s modernými požiadavkami trhu práce

       sme pripravení zvládnuť výzvy rozvoja priemyslu

 • Umelecký priemysel

       pre región Orava zabezpečujeme prípravu grafických dizajnérov

       prakticky spájame techniku s umením

 • Prepojenie s praxou 

       žiakov pripravujeme na reálne podmienky trhu práce s aktívnou účasťou 80 firiem

       duálne vzdelávanie je realizované s firmou MTS Krivá

 

 

Kde nás nájdete:

web: www.ssnizna.sk

email: ssnizna@ssnizna.sk

facebook: https://www.facebook.com/ssnizna

instagram: @ssnizna