Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove má 58 ročnú tradíciu. Sme jedinou strednou odbornou školou v regiónoch okresov Stropkov a Svidník, ktorá pripravuje a vychováva odborníkov v oblasti IT a elektrotechniky. Škola prešla rozsiahlou modernizáciou a v súčasnosti predstavuje ucelený priestorový komplex budov, v ktorých pre svojich žiakov zabezpečuje plnohodnotné teoretické a praktické vyučovanie a stravovanie vo vlastnej výdajni jedál. Je umiestnená v priemyselnej zóne mesta. Celý vyučovací proces je zameraný na výborné východiskové postavenie našich absolventov na trhu práce nielen na Slovensku , ale aj v rámci pracovných trhov Európskej únie. Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štvorročných študijných odboroch a stredné odborné vzdelanie v trojročných učebných odboroch. Študenti môžu po ukončení štúdia v maturitných odboroch pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

Naše TOP:
- 58-ročná tradícia vyučovania elektrotechnických odborov
- atraktívne IT odbory
- žiadané elektrotechnické odbory
- vybavenie školy
- kvalitné vlastné dielne
- vodičský kurz na škole
- kvalitná teoretická a praktická príprava 

Výhody:
- nová telocvičňa
- posilňovňa
- krásne prostredie školy
- jedáleň
- výborné uplatnenie absolventov
- možnosť získania Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21