obrábač kovov

Stredná odborná škola technická
Spojená škola
Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Stránky