obrábač kovov

Spojená škola
Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola