technicko-administratívny pracovník

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín