Zoznam škôl

Stredná odborná škola veterinárna
Stredná odborná škola drevárska
Evanjelické lýceum
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium
Spojená škola
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80
Stredná športová škola
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stránky