Zoznam škôl

Stredná odborná škola podnikania a služieb
Stredná priemyselná škola
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Stredná odborná škola technická Pešťany
Premonštrátske gymnázium
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Stredná zdravotnícka škola
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stránky