Zoznam škôl

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
Gymnázium sv.Cyrila a Metoda
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Spojená škola sv. Vincenta de Paul - GYMNÁZIUM
Gymnázium
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
Gymnázium Kráľovnej pokoja
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola potravinárska

Stránky