Zoznam škôl

Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná stredná odborná škola HOST
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká
Gymnázium M. R. Štefánika
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Stránky