GJCH - jedinou strednou školou v meste Vrútky.

Nachádza sa v peknom prostredí v centre nášho malého mestečka. Naša škola pokrýva veľkú spádovú oblasť na severe regiónu.
Je školou rodinného typu a je centrom výchovy a vzdelávania študentov -rodičov -učiteľov.
Štúdium je realizované v štvorročnom cykle a vzdelávací program je navrhnutý tak, aby študenti mali
maximálnu a slobodnú možnosť voľby.

Držíme sa zásady, že dobré vzdelanie je majetkom, ktoré človeku zostane aj keby v živote stroskotal a prišiel o všetko.

" Deti treba učiť ako myslieť, nie čo si majú myslieť ".