Na našej škole vychovávame zodpovedných a vzdelaných žiakov disponujúcich  schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými na život v meniacej sa spoločnosti.

Sme škola, kde hľadáme spôsoby, ako veci riešiť, škola, kde sa nepýtame prečo? Ale pýtame sa prečo nie? Sme škola, ktorá žiakom ponúka všeobecné a odborné vedomosti a kompetencie vo všetkých predmetoch. Sme škola, ktorá posilňuje profesionálnu orientáciu žiakov, škola, ktorá efektívne pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium a prácu.

Tak neváhaj a pridaj sa k nám!