Súkromná škola umeleckého priemyslu v Martine je samostatnou organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy Martin.

Naša škola už osemnásty rok rozvíja a podporuje mladé talenty. Hodiny skúšania a driny, ale tiež rodinná atmosféra, priateľstvá na dlhé roky a spomienky, ktoré vám nikto nevezme. To je  SŠUP v Martine. 

Hlavné predmety odboru grafický a priestorový dizajn vyučujú vyštudovaní výtvarníci. Žiaci si postupne osvojujú základy figurálnej kresby, prácu s výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami a rôznymi druhmi materiálov. Učia sa navrhovať a návrhy realizovať v grafických programoch. Vyučovanie grafického dizajnu navyše dopĺňajú umelecké workschopy s odbornými lektormi, kde si žiaci rozširujú horizont svojich výtvarných skúseností. Svoje štúdium končia maturitnou skúškou, ktorá je súčtom spomínaných vedomostí a zručností. 

Priamo po maturite sa žiaci môžu uplatniť ako pracovníci v grafických a dizajnérskych štúdiách, mnohí z nich však majú ambíciu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu umeleckého, pedagogického či  filozofického zamerania. Na vysokých školách u nás i v zahraničí momentálne úspešne študuje viacero našich študentov. 

Nehľadáme dokonalosť, ale potenciál. Preto, kto chce prísť na talentové skúšky, nemusí byť dokonalý. Stačí, ak má chuť tvoriť a vyjadrovať svoje názory a myšlienky umeleckou formou, dôležité je odhodlanie. 

Viac k danému odboru nádete na https://www.ssusmartin.sk/?ssus/odbory