SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM v Martine je samostatnou organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy Martin.

Naša škola onedlho oslávi sedemnáste narodeniny. Sedemnásť rokov rozvíjania a podpory mladých talentov. Hodiny skúšania a driny, ale tiež rodinná atmosféra, priateľstvá na dlhé roky a spomienky, ktoré vám nikto nevezme. To je SHDK v Martine, jediná umelecká stredná škola svojho druhu v Žilinskom kraji.

Hlavný predmet hudobno-dramatického odboru, herectvo, vyučujú herci profesionálnych divadiel. Žiaci si osvojujú základy spevu, herectva, aj tanca a svoje štúdium ukončia maturitnou skúškou zo všetkých troch predmetov. Po maturite vzniká možnosť nadstavbového štúdia – pedagogického minima, ktoré trvá dva roky a  študent dosiahne titul DiS.art (diplomovaný umelec) a má oprávnenie učiť na ZUŠ literárno-dramatický odbor. Po maturite tiež môže pôsobiť ako herec v niektorom z divadiel alebo pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu umeleckého, filozofického či pedagogického zamerania. Na slovenských a zahraničných umeleckých vysokých školách momentálne študuje viacero našich študentov herectvo, bábkoherectvo, réžiu, pohybové a tanečné divadlo, scénografiu a kostýmovú tvorbu.

Nehľadáme dokonalosť, ale potenciál. Preto ten, kto chce prísť na talentové skúšky, nemusí byť dokonalý spevák, ani nemusí vedieť hrať na klavíri. Stačí, ak má chuť tvoriť a vyjadrovať svoje názory a myšlienky umeleckou formou. 

MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH

Školské divadlo pri SHDK vzniklo z iniciatívy samotných žiakov. Verejnosť tak môže vidieť všetky predstavenia, ktoré na škole vznikli. Pravidelne, každý pondelok vo večerných hodinách, prezentujú žiaci svoju tvorbu, čím si zabezpečujú dôležitú prax, naberajú skúsenosti.