Škola, ktorá formuje osobnosti

Anglické bilingválne gymnázium je škola s bohatou históriou, ktorá je hrdá na svojich študentov, absolventov i učiteľov.

Pozvánka na DOD

Evanjelické lýceum všetkých uchádzačov o štúdium na našej škole srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14. 2. 2024. Budú sa na ňom môcť prejsť po našej škole, vojsť do tried a nahliadnuť do študentského života svojich budúcich spolužiakov.

Počas Dňa otvorených dverí im ponúkneme možnosť zistiť, aké výhody pre ich budúcnosť ponúka štúdium 5-ročného anglického bilingválneho gymnázia.

Viac na: https://evlyceum.sk/uchadzaci-o-studium/den-otvorenych-dveri/