Zoznam škôl

Stredná odborná škola dopravy a služieb
Spojená škola
Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Gymnázium bl. biskupa Gojdiča
Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok
Gymnázium bilingválne
Škola umeleckého priemyslu, Prešov
Gymnázium

Stránky