Zoznam škôl

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Gymnázium bl. biskupa Gojdiča
Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok
Stredná odborná škola drevárska
Gymnázium bilingválne
Škola umeleckého priemyslu, Prešov
Gymnázium
Evanjelické gymnázium
Stredná odborná škola veterinárna
Stredná odborná škola drevárska

Stránky