Zoznam škôl

Gymnázium pri Evanjelickej spojenej škole
Spojená škola
Life Academy – Súkromná spojená škola
Stredná odborná škola lesnícka
Gymnázium J. G. Tajovského
Súkromné konzervatórium ALKANA
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Stredná odborná škola Pruské
Spojená škola - Gymnázium
Bilingválne gymnázium

Stránky