Zoznam škôl

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Gymnázium
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
Gymnázium Svätej Rodiny
Spojená škola
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Gymnázium sv. Košických mučeníkov
Katolícke gymnázium Š. Moysesa
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Stránky