Zoznam škôl

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota
Stredná odborná škola
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Spojená škola
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Obchodná akadémia

Stránky