Zoznam škôl

Gymnázium Svätej Rodiny
Spojená škola
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Gymnázium sv. Košických mučeníkov
Katolícke gymnázium Š. Moysesa
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Gymnázium, Šrobárova 1

Stránky