Niečo o nás ...

Vyučovanie prebieha v moderných dielňach a učebniach, ktoré sú zmodernizované z ESF.

Informatické učebne s klimatizáciou, kvalitnými PC, NTB a tabletmi, novými výučbovými programami pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy, 3D tlačiarňami, 3D scenermi, drony na výučbu, CNC stroj...

Školská reštaurácia Collegium a ďalšie dielne pre kuchárov a čašníkovs úplne novým moderným vybavením – salamandrom, cukrárenskou pecou, špeciálnym pultom pre „live cooking“, kávovarom, konvektomatmi, šokovým schladzovačom, ...

Dielne pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy sú doplnené napr. o plazmovú rezačku, zariadenie na skúšanie vozidiel 4x4, diagnostické zariadenia, vyvažovačku a prezúvačku, pieskovačku, zvárací trenažér, ...

Škola žiakom poskytuje – kurz vo vlastnej AUTOŠKOLE,

-        zváračský kurz,

-        barmanské a baristické kurzy,

-        kurz na vysokozdvižné vozíky a iné.

V rámci medzinárodného projektu ERAZMUS+ žiaci navštívili v r.2018-2020 Taliansko, Maďarsko, Portugalsko, Turecko, Litvu, Estónsko, Česko.

 

Žiaci môžu študovať v Systéme duálneho vzdelávania s finančnou podporou počas celého štúdia v odboroch – hotelová akadémia, kuchár, čašník, autoopravár - mechanik, autoelektrikár, výroba konfekcie. V súčasnosti je v duálnom vzdelávaní 43 žiakov.

 

Školská reštaurácia Collegium - pracovisko praktického vyučovania - otvorená i pre verejnosť

http://www.collegiumrestaurant.sk/