V šk. roku 2022/2023 budeme otvárať tieto odbory:

Študijné odbory s maturitou:

Technika a prevádzka dopravy - 4-ročný

Informačné systémy a služby - 4-ročný

Hotelová akadémia - 5-ročný

3-ročné učebné odbory s výučným listom:

Autoopravár + maturitná nadstavba

Autoelektrikár + maturitná nadstavba

Kuchár + maturitná nadstavba

Čašník + maturitná nadstavba

2-ročné učebné odbory:

- pre žiakov, ktorí ukončili aspoň 5.ročník ZŠ

Spracúvanie dreva

Výroba konfekcie