Elektrotechnika

Kráčame s modernou dobou...

 

 

Kráčame s modernou dobou...

Vytvárame model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Kontakt:

Komárňanská 28, Nové Zámky

035/6418 514, 0910 836 874 - PaedDr. Lucia Takácsová, riaditeľka školy

035/6418 256 - sekretariát, fax

035/6406 110, 0903 469 388 - zástupkyne a zástupca riaditeľa školy