Odborné učebne

- laboratóriá výpočtovej techniky

- ScienceLab

- laboratórium robotiky

- laboratórium administratívy a korešpondencie

- multifunkčné ihrisko

- multimediálna knižnica

- oddychové zóny pre žiakov

- jazykové laboratórium

- 3 D tlačiareň...