Školský internát

 • Pre žiakov našej školy ponúkame ubytovanie na školskom internáte pri Strednej odbornej škole, Nitrianska cesta 61, 940 51 Nové Zámky.
  • Tento školský internát má dobré priestorové podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti, je dostupný z ktorejkoľvek časti mesta. Ubytovanie je v trojlôžkových izbách so štandardným vybavením.

    Žiaci, ubytovaní v školskom internáte môžu v plnej miere využívať športový areál školy. V rámci voľno-časových aktivít majú k dispozícii špičkovo vybavenú posilňovňu, telocvičňu, stolnotenisovú miestnosť, minigolfové, futbalové, tenisové, basketbalové ihriská, krytú strelnicu a atletickú dráhu.

   Žiaci majú možnosť navštevovať mestskú krytú plaváreň, športové podujatia v športovej hale - ako je napr. hádzaná, futsal a zapájať sa do života mesta a  mestom organizované rôzne kultúrne podujatia. Ubytovaní sa môžu zapojiť do rôznych športových i záujmových krúžkov.

    Na kultúrno-spoločenské vyžitie slúži spoločenská miestnosť s televízorom a školská knižnica. Okrem toho žiaci majú k dispozícii počítačovú miestnosť a kuchynku a na každom poschodí je možnost pripojenia sa na wifi.

   Ubytovanie a stravovanie je poskytované za výhodných podmienok.

    

   Cena za ubytovanie na mesiac: 22,00 €

   Celodenná strava: 2,48 €- cena zahŕňa- raňajky, desiatu, olovrant a večeru.

    

   Obed  našim žiakom poskytujeme v našej školskej jedálni.

    

   Bližšie informácie môžete získať:

   Tel. č. 035 / 640 10 83, 035 / 642 86 06

   e-mail: skolskyinternatnznc61@gmail.com

   GPS koordináty:47° 59' 45,28" N

                             18° 9' 30,3" E