S nami ďalej zájdeš...

S nami ďalej zájdeš...

Future? Me? = FutureMe@Dell!

Naši žiaci + skvelí odborníci @Dell = zaujímavé webináre aj pre učiteľov, konverzácie v anglickom a v nemeckom jazyku, exkurzie, spolupráca s firmou, odborný aj osobnostný rozvoj, možnosti sú otvorené...

Staň sa súčasťou vlastnej budúcnosti s teamom FutureMe@Dell!

Školský team FutureMe@Dell at Spojená škola hľadá aj Teba!

Jedinečná šanca na spoluprácu, pre teba, s nami, tvoja budúcnosť je u nás!

Neveríš? Poď k nám a uvidíš!

Aj online...

Hoci hneď teraz. Máš to na jedno kliknutie, pridaj sa do našej skupiny:

https://www.facebook.com/spsenz.sk