Informačné a sieťové technológie

Informačné a sieťové technológie - 2561 M

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúce moderné IT.

Je schopný navrhnúť, vybudovať a prevádzkovať počítačové siete typu LAN, Intranet i Extranet.