50. výročie založenia školy

Naša škola oslavuje tento rok 50. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa konala veľkolepá slávnosť, na ktorej pani riaditeľka PaedDr. Lucia Takácsová prevzala "Pamätný list" od pána predsedu NSK Milana Belicu. Škola vydala aj krásnu pamätnicu.