Elektrotechnika - magyar nyelvű oktatás

Elektrotechnika - 2675 M

Diákjaink a harmadik évfolyamtól két szakterület közül választhatnak, a számítógéprendszerek és az elektroenergetika közül.

Az elektroenergetika szakirányzat abszolvense szakképzett munkaerő, aki képes önálló tervezési és konstrukciós munkák elvégzésére, valamint elektrotechnikai és elektronikai gyártási, szerelési és karbantartási feladatok elvégzésére.

A számítógéprendszerek szakirányzat abszolvense a számítógép műszaki felépítésével s programkészletével foglalkozik. Képes a számítógép-hálozatok kiépítésére, a számítógép tervezésére, összeállítására, ellenőrzésére, azok programozására, a programcsomagok telepítésére és kezelésére (CAD rendszerek, Inkscape, SolidWorks, Word, Excel, Access).