Vedúce odborov a garanti

Tanec

Vedúcou tanečného odboru, zakladateľkou školy a zástupkyňou riaditeľa je
Mgr. art. Katarína Sninská, ArtD.

 • 2017 dramaturgička festivalu súčasného tanca New dance days 2017
 • 2017 členka predmetovej komisie ZUŠ
 • 2015 - 2019 vedúca odbornej sekcie - konzervatória pri Asociácii súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
 • 2015 odborná spolupracovníčka a konzultantka pri tvorbe Śtátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ
 • 2014 - 2019 autorka odborných príspevkov v rámci Sympózia Tanečný kongres, Bratislava
 • zakladateľka Súkromného konzervatória a Súkromnej základnej umeleckej školy, Zádielska 12, Košice

VZDELANIE

 • 2011 - 2006 doktorandské štúdium VŠMU Bratislava (ArtD.), pod vedením Dagmar Hubovej
 • 1996 absolventka VŠMU Bratislava, odbor choreografia a réžia baletu 
 • 1994 Belgická tanečná akadémia, Antwerpy, Belgicko štúdium tanca

PEDAGÓG

 • vedúca odboru TANEC
 • pedagóg: moderný tanec, umelecká prax MTA, dejiny tanca a baletu, rozbor umeleckých diel, teória a metodika tanca, javiskový pohyb, pedagogický seminár, didaktika tanca, metodika výučby tanca, vyučovacia prax

Viac o Katke sa dozviete na: https://www.skke.sk/o-skole/vedenie-a-pedagogovia/mgrart-katarina-sninsk...

Garantmi odboru TANEC sú ATTILA EGERHÁZI: 

 • Choreograf, tanečný pedagóg
 • Vyštudoval klasický tanec, teóriu tanca a moderný tanec v Budapešti.
 • Pokračoval v štúdiu vo Viedni, Stuttgarte a Paríži.
 • Tanečnú pedagogiku vyštudoval na Hungarian Dance Academy. 
 • Ako tanečník pôsobil vo Vienna Dance Laboratory a v Hungarian National Ballet.
 • V roku 2008 absolvoval choreografickú stáž v Netherlands Dance Theatre/ NDT/ pod vedením Jiřího Kyliána.

CRISTINA PORRES MORMENEO:

 • Baletná majsterka, tanečná pedagogička, asistentka choreografa, tanečníčka  Székesfehérvári Balett Szinhász, Maďarsko 

Viac o garantoch sa dozviete na https://www.skke.sk/tanecny-odbor/garanti-odboru-tanec

Hudobno-dramatické umenie, Muzikál

Vedúcou hudobno-dramatického odboru je
MgA. Eva Cibulová - Ryšáková

VZDELANIE

 • 1996  absolvent DAMU Praha
 • 1991  absolvent Konzervatória Košice

PEDAGÓG

 • herectvo, umelecká prax interná, pedagogika hlavného odboru štúdia

ÚČINKOVANIE

 • Willie v Dome na zbúranie, Júlia v Slečna Júlia, Máša v Čajke, Amy v Ako to vidí Amy, Elvíra v Taruffovi

Viac o Evke sa dozviete na https://www.skke.sk/o-skole/vedenie-a-pedagogovia/mga-eva-cibulova-rysakova

Odbornou konzultantkou pre MUZIKÁL je
Mgr. art. VIERKA DRIETOMSKÁ:

 • 2013 hlasový pedagóg Muzikál KRYSAŘ, Divadlo CASSIA, Košice (v hl. úlohách: Lukáš Adamec, Mirka Partlová, Peter Cmorík, Petra Maxim- Čegiňová, a iní)
 • 1987 - 1989  sólistka opery  - Štátne divadlo Košice (postava DESPINY - Cosi fan tutte /  ZUZANKY - Figarova svadba / MI - Opereta Zem úsmevov / KRISTL - opera Vtáčnik)
 • 1985 spolu s manželom Jánom Drietomským viedla detský zbor Červený kvet v Opave a spolupracovali s opavskou operou
 • 1982 učiteľka spevu na ĽŠU v Bojniciach
 • 1982 hlasová pedagogička detských spevokolov Rozkvet a Úsmev 

Viac o Vierke sa dozviete na https://www.skke.sk/o-skole/vedenie-a-pedagogovia/mgrart-vierka-drietomska