Priestory SKKE

Ak Vás zaujímajú priestory školy, pozrite si video na hlavnej stránke v čase od 0:30 po 0:50.

Viac fotografií z priestorov školy nájdete na: 

https://www.skke.sk/o-skole/priestory-skoly