Naši absolventi

Ak Vás zaujímajú naši úspešní absolventi, pozrite si video na hlavnej stránke v čase 3:15 - 5:05.

Viac informácií o absolventoch nájdete na 

https://www.skke.sk/o-skole/absolventi