Nedaj sa, hovor o tom!

Nedaj sa, hovor o tom! je edukatívne multimediálne putovné predstavenie pre základné a stredné školy, ktoré rieši problematiku šikanovania, rasizmu, fyzického násilia, či kyberšikany. V predstavení účinkujú študenti SKKE a viacero známych osobností televízie a internetu.  Autormi predstavenia sú umelecký manažér Peter Dombrovský a herec Dominik Dupľák, ktorý je zároveň absolvent a už aj pedagóg na SKKE.  Predstavenie vzniklo po odbornej konzultácií s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.