Workshopy

Škola organizuje pre svojich žiakov workshopy, ktoré doteraz viedli lektori:

 • doc. M. Halászová
 • Attila Egerházi (šéf baletu Jihočeského divadla Č.Budejovice)
 • D. Strnad (pedagóg JAMU Brno)
 • R. Hlatký (pedagóg CODARTS a inštruktor Gyrotonic Rotterdam)
 • O. Letenajová (pedagóg VŠMU Bratislava)
 • Pavel Ďumbala (Praha)
 • M. Valko (Saint Louis Ballet, USA)
 • M. Ranič (dance company SRN)
 • L. Bariliková (Divadlo Andreja Bagara Nitra)
 • P. Cibula (ŠD Košice)
 • Mgr. art. Peter Maťo (divadelný kritik)
 • K. Rampáčková (Scuola Teatro Dimitri, Verscio, Švajčiarsko)
 • K. Štrbáková (inštruktor Gyrotonic Bratislava)
 • Mgr. art. V. Šoltýs ( VŠMU, Bratislava)
 • Erik Demko (Praha)
 • Jana Ryšlavá a Jindřich Pánsky ( Janáčkova konzervatoř Ostrava a Losers Cirque Company)