Pedagogický zbor

Ak Vás zaujíma pedagogický zbor SKKE, pozrite si video na hlavnej stránke v časoch 0:50 - 1:15 a 2:00 - 2:50.

Viac o pedagogickom zbore nájdete aj na:

https://www.skke.sk/o-skole/vedenie-a-pedagogovia