autoopravár - mechanik

Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Stredná odborná škola letecko-technická
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou
Súkromná stredná odborná škola DSA
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola služieb

Stránky