SOŠ letecko-technická sa viac ako 30 rokov venuje výchove budúcich technikov údržby lietadiel, autoopravárov, mechanikov elektrotechnikov a v posledných rokoch aj mechanikov hasičskej techniky. O absolventov týchto odborov je na trhu práce veľký záujem a všetci si po skončení štúdia môžu nájsť dobrú prácu.