mechanik elektrotechnik

Stredná odborná škola letecko-technická
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Stredná odborná škola technická