mechanik hasičskej techniky

Stredná odborná škola
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola remesiel a služieb
Stredná odborná škola letecko-technická
Súkromná stredná odborná škola DSA
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola technická