S - spoľahlivosť

O - odbornosť

Š - šikovnosť

OaS - ochota a spoľahlivosť

- príznačná charakteristika pre absolventov našej školy, ktorí sú aj po rokoch hrdí na spolupatričnosť ku škole, o čom svedčí spolupráca starších kolegov s mladým kolektívom a odovzdávanie ich celoživotných skúseností a vedomostí.

            Naša škola pripravuje odborných a vysoko kvalifikovaných žiakov vo svojich odboroch. Absolventi majú široké uplatnenie na trhu práce. Bránu SOŠOaS opúšťajú študenti, ktorí sú vybavení odbornými a pracovnými zručnosťami, ochotou spolupracovať, pričom sú pripravení zapojiť sa do výrobného procesu doma i v zahraničí.