Škola s tradíciou od r.1884, ktorá pripravuje kvalifikovaných remeselníkov oblasti techniky a služieb.

Praktické vyučovanie zabezpečuje na vlastných pracoviskách: Autoservis, Salón krásy, Strojstav, denný bar Lúč a jedáleň Slniečko a aj na pracoviskách viac ako 40 zamestnávateľov regiónu. Teoretické vyučovanie prebieha v budove školy, ktorá disponuje 5 počítačovými učebňami, 2 multimediálnymi učebňami, veľkou telocvičňou s posilňovňou, vlastným bufetom a 6 odbornými učebňami.

Žiaci učebných odborov môžu získať certifikát  SOPK,  uznávaný hlavne v zahraničí. Duálne vzdelávanie realizujeme vo firmách ZKW Slovakia, s.r.o., Krušovce a BeShape Tech, k.s., Krušovce pre študijný odbor mechanik nastavovač, Volvo Group Slovakia, s.r.o., Senec – pobočka Topoľčany pre učebný odbor autoopravár – mechanik a Villa Karla, Topoľčany a Rybárska bašta – Dobys, Solčany pre učebný odbor hostinský.

Žiaci odboru kaderník majú možnosť absolvovať zahraničnú stáž v salónoch v ČR, žiaci autoopravárenských odborov v Nemecku a žiaci  odboru hostinský, hostinská v Grécku alebo na Cypre. Škola spolupracuje s firmou NOVOL, pričom žiaci odboru lakovník v 3. ročníku absolvujú stáž v tejto firme v Poľsku.