Súkromná stredná odborná škola DSA je odborná škola s viac ako 50 ročnou tradíciou. Škola učí technickému mysleniu a rozvíja odborné zručnosti v oblasti strojárstva, logistiky a spracovania dreva.  Od roku 2020 má škola štatút Podnikovej školy a snahou školy je, aby sa čo najviac žiakov vzdelávalo v systéme Duálneho vzdelávania. V súčasnosti spolupracujeme s 11- timi zamestnávateľmi. Absolventi sú pripavení vedomostne aj prakticky na pozície technických pracovníkov podľa odborov. Duálne vzdelávanie zabezpečuje vysoké precento zamestnanosti absolventov aj v Priemysle 4.0

Od roku 2016 patrí škola pod nového súkromného zriaďovateľa Deutch-Slowakische Akademien. Štúdium zostáva naďalej bezplatné.

Škola je zapojená aj do programu Dofe(Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu).

Škola sa v súčasnosti modernizuje a je zapojená do medzinárodných projektov IROPVelux a INTERREG.

Deň otvorených dverí dňa 7.12.2023 od 8:30 hod do 16:00 hod  (prípadene po dohode)