Prípravný kurz na prijímačky ONLINE

Uchádzačom o 4-ročné študijné odbory ponúkame jedinečnú možnosť prihlásiť sa na prípravný kurz na prijímačky ONLINE a to zadarmo !

O ktoré odbory ide ?

Prijímacie skúšky sa týkajú týchto 4-ročných študijných odborov :

 • mechanik PC sietí
 • škola podnikania
 • technik energetických zariadení budov
 • mechanik elektrotechnik chladiacich a klimatizačných zariadení

Prápravný kurz bude prebiehať počas vybraného týždňa pondelok až piatok vždy 1 vyučovaciu hodinu ONLINE a bude zameraný na slovenský jazyk, literatúru a matematiku. Môžete si vybrať jeden z 3 termínov :

 1. termín 15.3. - 19.3.2021
 2. termín 22.3. - 26.3.2021
 3. termín 12.4. - 16.4.2021

Ako a dokedy sa prihlásiť ?

Prihlásiť sa môžete do 10.3.2021. Stačí napísať email na adresu szkurakova@sostar.sk s týmito údajmi :

 • meno a priezvisko
 • ZŠ ktorú navštevujete
 • termín prípravného kurzu o ktorý máte záujem
 • tel. a emailový kontakt

Následne vás už budeme kontaktovať ohľadom ďalších inštrukcií.

Tešíme sa na vás !