technik energetických zariadení budov

Spojená škola
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Spojená škola stavebná, Kremnička 10
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola technická