murár

Stredná odborná škola technológií a remesiel