Pred 1. zvonením 28.8.2019

„Adaptačný“ zážitkový deň pre budúcich prvákov sa dňa 28.8.2019 niesol v znamení rôznorodých aktivít so spoločným cieľom - priblížiť im prostredie školy a lepšie sa spoznať. Takmer 60 prvákov získalo zážitkovou formou informácie o svojom odbore, cudzích jazykoch a projektoch školy. Precvičili hlavu i telo v logických či športových súťažiach a pochutili si na výbornom guláši. Záver dňa patril zábavnému fotografovaniu, aby nám ostali spomienky na tento nevšedný a zaujímavý deň. Fotky si môžete pozrieť na https://www.facebook.com/kamenarina.