Ako ďalej po skončení štúdia?

Absolventi učebných odborov môžu po absolvovaní záverečnej skúšky pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu (mechanik špecialista automobilovej výroby) aj v našej škole a získať maturitné vysvedčenie alebo sa zaradiť do pracovného procesu u zamestnávateľov.

Absolventi študijných odborov môžu po absolvovaní maturitnej skúšky pokračovať v štúdiu na vysokých školách príbuzného zamerania (najmä technického, ekonomického a humanitného) alebo sa tiež zaradiť do pracovného procesu u zamestnávateľov.

Viac informácií o uplatnení absolventov nájdete na http://www.sosts-levice.sk/technicke-odbory/ a http://www.sosts-levice.sk/ekonomicke-odbory/.