40. výročie založenia Strednej odbornej školy techniky a služieb