Imatrikulácia 20.11.2019

Naše posledné imatrikulácie (pred pandémiou)