Gastronómia, hoteliérstvo a turizmus

Stredná odborná škola polytechnická
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Stredná odborná škola služieb
Hotelová akadémia Humenné
Hotelová akadémia
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Stránky