Gastronómia, hoteliérstvo a turizmus

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Hotelová akadémia
Súkromná Spojená škola EDUCO
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia

Stránky