SOŠ hotelových služieb a obchodu má bohatú tradíciu vo výchove a vzdelávaní žiakov v študijných a učebných odboroch zameraných na oblasti obchodu, služieb v oblasti spoločného stravovania, hotelových služieb a cestovného ruchu.

Základom vzdelávania na našej škole je kvalitná odborná príprava, získavanie zručností v renomovaných hoteloch, reštauráciách, cestovných kanceláriách a obchodných reťazcoch. Rovnako kladieme dôraz na kvalitnú jazykovú prípravu, rozšírené vzdelávanie v spoločensko-vednej oblasti, ako aj bohaté možnosti športového a kultúrneho vyžitia.

Súčasťou školy je školský internát poskytujúci ubytovanie mimobratislavským žiakom. Ako jediná stredná škola v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja prevádzkujeme Centrum voľného času, ktoré poskytuje našim, ale aj žiakom ďalších stredných a základných škôl z okolia bohaté možnosti rozvoja svojho nadania.

Ak hľadáte strednú školu, ktorá Vám, či Vašim deťom poskytne kvalitný základ pre budúcu kariéru vo vyššie spomínaných oblastiach.

 

Naše TOP:

možnosť absolvovania výmenných pobytov kde si študenti môžu rozšíriť svoje skúsenosti a zručnosti v oblasti gastronómie a hotelierstva v nasledujúcich destináciách: Nižnij Tagil - Ruská Federácia, Riga - Lotišsko, Krakow - Poľsko, Praha - Česká republika, Zabok - Chorvátsko, Tbilisi - Gruzínsko

- možnosť absolvovania barmanského a baristického kurzu

- kvalitne zariadená multimediálna učebňa

- možnosť zapojenia sa do duálneho vzdelávania

- možnosť ubytovania na školskom internáte, ktorý je súčasťou školy

- možnosť využitia bohatej ponuky záujmových krúžkov v centre voľného času ktoré funguje pri SOŠ Hotelových služieb a obchodu

- veľký športový areál, ktorý zahŕňa futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, tenisový kurt a samozrejme telocvičňa a plaváreň

- žiaci sú za 100 % dochádzku na teoretickom a praktickom vyučovaní odmeňovaní aj finančne

- obedové lístky za 20 centov

- školský internát priamo pri škole

- výborne zariadená školská jedáleň a kuchyňa v ktorej žiaci vykonávajú odborný výcvik

súčasťou zariadenia a vybavenia školy sú aj:

multimediálna učebňa, skrinky pre žiakov na osobné veci, posilňovňa, free wifi, školský bufet, knižnica