máme tradíciu...
máme históriu...
máme skúsenosť...
máme budúcnosť...
   

Naša škola 130 rokov stojí na pevných základoch. Stredobodom nášho záujmu bol a je študent. Možnosť štúdia s výučným listom, maturitou, nadstavbovým i pomaturiným štúdiom. Cieľom školy je skvalitňovať vzdelávací  proces, modernizovať výuku, prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce a vytvárať priaznivé podmienky sebarozvoja našich žiakov. V spolupráci s duálnym vzdelávaním vytvárame podmienky profesionálneho rozvoja s praktickým využitím reálneho podnikateľského prostredia v gastronómii, obchode  a službách.

NAŠE NAJ

 • duálny systém vzdelávania s možnosťou pracovného uplatnenia v renomovaných hoteloch, rezortoch a obchodných reťazcoch
 • stredisko odbornej prípravy žiakov – vlastná reštaurácia, plne vybavená kuchyňa, cukrárenská výroba, pekárenská výroba
 • regionálny tím kuchárov
 • spolupráca so školami v zahraničí
 • projektová činnosť školy
 • činnosť v programoch osobnostného a profesionálneho rozvoja/TEACH FOR SLOVAKIA environmentánych výchovno-vzdelávacích ZELENÁ ŠKOLA, rozvojových programoch DofE, Erasmus+, Fiktívna firma /Ja Slovensko, Žiacka školská rada
 • Sweetcup – medzinárodná súťaž mladých talentov
 • šport – multifunkčné ihriská, plážový volejbal
 • moderne vybavené odborné učebne, Wi-Fi pripojenie pre každého žiaka, 
 • oddychová zóna

NAŠE TRADÍCIE

 • DOD
 • Imatrikulačný pochod
 • Gasky – živé vysielanie ŽŠR
 • Rozhlasové vysielanie ŽŠR
 • Farmárske trhy
 • Juniáles, ples študentov
 • Dobrovoľníctvo, charita, zbierky
 • EcoOffice

 

 • aktuálne info o živote na škole   
 • o možnostiach duálneho vzdelávania...
 • o možnostiach odborného rastu ....
 • svet reklamy...

kde?    IG @sosgassdh3
ako?    Gasky – aktuálne informačné správy
kedy?   každú poslednú nedeľu v mesiaci

 

              tvoj život  –  tvoje rozhodnutie  –  tvoj gastrotím