máme tradíciu...

máme históriu...

máme skúsenosť...

máme budúcnosť...

aktuálne info o živote na škole – o možnostiach duálneho vzdelávania...

                                                      – o možnostiach odborného rastu ....

                                                        - svet reklamy...

kde?    IG @sosgassdh3

ako?    Gasky – aktuálne informačné správy

kedy?   každú poslednú nedeľu v mesiaci

čo ?      dozvieš sa o štúdiu,
             o možnostiach uplatnenia v praxi,     
             o možnosti nájsť si zamestnanie,
             o možnosti podnikať,
             o nás...

              tvoj život  –  tvoje rozhodnutie  –  tvoj gastrotím