"Spájame tradíciu s budúcnosťou vo vzdelávaní v oblasti gastronómie a hotelierstva."

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity.

Hotelová akadémia sa nachádza v krajskom meste Prešov, v centre mesta, čím má strategicky výbornú polohu pre dochádzanie žiakov na vyučovanie.

Záujemcom o štúdium na našej škole ponúkame:

  • päťročné denné štúdium v štúdijnom odbore hotelová akadémia
  • ukončenie štúdia maturitnou skúškou
  • školský vzdelávací program "šitý na mieru".

Okrem toho ponúkame:

  • širokú ponuku cudzích jazykov a odborných predmetov
  • možnosti získania certifikátov a osvedčení z kurzov (barmanský, baristický, someliersky, carvingový)
  • zaujímavé miesta domácej a zahraničnej praxe (Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Škótsko, Grécko, Cyprus)
  • skúsenosti a praktické zručnosti získané v rámci odborných súťaží, exkurzií, akcií školy
  • bohatú mimoškolskú činnosť a zapájanie sa do rôznych projektov
  • moderne vybavené odborné učebne.

Absolventi školy, nemajú problém nájsť si prácu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Všetko je o chcení a záujme na sebe pracovať. 

Viac informácii o našej škole sa dozvieš na našej stránke www.hapresov.edu.sk alebo na našom FB a Instagrame.

P R I D A J   S A   D O   T Í M U  H O T E L K Y !